post

Restauraci a hotel La Romantica v Mladé Boleslavi postavil Petr Suske, Doc. Ing. arch. v roce 1999, který působí ve skupině SEA – Skupina ekologické architektury. Stavba postavená v bývalém lomu z místního kamene se zelenou střechou rozvíjející zelené terasy využívá systému stávajících jeskyní. Komplex restaurace a hotelu je postaven z materiálů korespondujících s okolím (pískovec, dřevo) a je citlivě zasazen do blízké historické zástavby.

SEA – skupina ekologické architektury vznikla již v roce 1984 jako neoficiální sdružení architektů, inženýrů a lékařů zabývající se ekologickými problémy architektury. V roce 1992 se skupina proměnila v architektonickou kancelář, která navazuje a prohlubuje daný směr.